medelior-centar-logo

Hvarska 1E, 10000 Zagreb

tel: +385 1 6298 837

Socium Manus d.o.o., za proizvodnju, trgovinu i usluge

Hvarska 1E, 10000 Zagreb

tel (Medelior centar): +385 1 6298 837

tel: +385 95 1966 757

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu  MBS: 080805571 OIB: 34117917234 Uprava: Davor Šarić
Račun: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR2723600001102445915 Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti